Oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczanie ścieków w produkowanej przez nas przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków M-BOŚ odbywa się w technologii niskoobciążonego osadu czynnego, oparte jest na metodzie czyszczenia biologicznego. Substancją aktywną w procesie czyszczenia jest osad czynny występujący jako zawiesina, który jest mieszaniną mikroorganizmów.

Do ich rozwoju i życia niezbędne są substancje zawarte w ściekach. W procesie oczyszczania nie stosuje się żadnych dodatkowych związków chemicznych.

Oczyszczalnie posiadają wbudowany system napowietrzania pozwalający na wysoką redukcję zanieczyszczeń i zgodność bioreaktorów z normą PN-EN 12566-3 + A2:2013.

Oczyszczalnie biologiczne dostępne są w trzech formach zbiorników: walcowy, BOX, NEO, by zachować możliwość montażu w różnych warunkach gruntowych.

Dostosowywane są do ilości osób zamieszkujących obiekt, posiadamy oczyszczalnie z różną przepustowością od 4 do 50 osób.

Oczyszczalnie dostępne są także w 3 wersjach systemu pracy:

  • EKO,
  • SIMPLE,
  • SMART.