M-BOŚ SBR

Produkt

Oczyszczalnie M-BOŚ SBR są zgodne z normą PN-EN 12566-3 , co zostało potwierdzone raportami badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane i oznaczone znakiem ”CE”.

 

ZASADA DZIAŁANIA:  Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni :

FAZA I  – NAPEŁNIANIE

Zgromadzone w strefie osadnika wstępnego ścieki zostają przepompowane do komory reakcji (SBR, osadu czynnego).

FAZA  II – NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania ścieków odbywa się za pomocą dyfuzorów z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie zaopatrywanie mikroorganizmów w tlen potrzebny do przemiany materii i rozkładu zanieczyszczeń. Dodatkowo dzięki napowietrzaniu następuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III – OSADZANIE Po fazie napowietrzania  ścieków następuje kolejny cykl pracy oczyszczalni uspokojenia substancji i osadzania w komorze  SBR.  Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworząc na dnie zbiornika warstwę osadu. W górnej części zbiornika gromadzi się czysta woda.

FAZA IV – ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona w górnej części osadnika wtórnego  zostaje wypompowana do odbiornika.  Czyste wody usuwane są w sposób   pozwalający na odprowadzanie tylko czystej wody, bez możliwości zaciągania cząsteczek stałych, zachowując tym samym minimalny poziom warstwy osadu czynnego

FAZAV – ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU
Po odprowadzeniu  czystej wody do odbiornika następuje proces odprowadzania  osadu czynnego nagromadzonego na dnie osadnika wtórnego, do  osadnika wstępnego.  Po zakończeniu przepompowywania osadu do osadnika wstępnego następuje ponowne rozpoczęcie procesu oczyszczania ścieków – uruchomiona zostaje  FAZA I

URZĄDZENIE STERUJĄCE – Proces oczyszczania ścieków jest sterowany automatycznie za pomocą sterownika mikroprocesorowego.

 

PARAMETRY OCZYSZCZALNI  M-BOŚ SBR

NAZWA WYDAJNOŚĆ POJEMNOŚĆ ILOŚĆ OSÓB TYP DMUCHAWY / MOC
 

M-BOŚ  SBR  4

 

 

do 0,6 m³/d

 

2,0m3

 

Do 4*

 

Membranowa 230 V jdk – 60  0,045 kW

 

M-BOŚ   SBR  6

 

 

0,6 – 0,9 m³/d

 

2,5m3

 

4 – 6*

 

Membranowa 230 V jdk  – 80  0,058 kW

 

M-BOŚ  SBR  8

 

 

0,9 – 1,2 m³/d

 

3,0m3

 

6 – 8*

 

Membranowa 230 V jdk  – 80  0,058 kW

 

M-BOŚ  SBR 12

 

 

1,2 – 1,8 m³/d

 

4,0m3

 

8 – 12*

 

Membranowa 230 V  jdk – 80  0,058 kW

 

M-BOŚ   SBR  18

 

 

1,8 – 2,7 m³/d

 

6,0m3

 

12 – 18*

 

Membranowa 230 V  1 szt. jdk – 120  0,116 kW

 

M-BOŚ SBR  25

 

 

2,7 – 3,75 m³/d

 

8,0m3

 

18 – 25*

 

Membranowa 230 V   1 szt. jdk – 150  0,125 kW

 

M-BOŚ SBR  35

 

 

3,75 – 6,0 m³/d

 

12,0m3

 

25 – 23*

 

Membranowa 230 V   2 szt. jdk  – 120  0,230 kW

 

M-BOŚ SBR  50

 

 

6,0 – 7,5 m³/d

 

16,0m3

 

35 –50*

 

Membranowa 230 V   2 szt. jdk  – 120  0,230 kW

* przyjęto przy 150 l  dobowego zrzutu na jednego mieszkańca.

 

 

 

Oczyszczalnie produkowane są w zbiornikach typu standard   (kształt walca); box   (kształt pudełka) i neo  (kształt owalny). Oczyszczalnie o większej wydajności produkowane są wg indywidualnej dokumentacji technicznej.

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH