M-BOŚ OG

Produkt

Oczyszczalnie M-BOŚ OG są zgodne z normą PN-EN 12566-1 , co zostało potwierdzone raportami badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane i oznaczone znakiem ”CE”

ZASADA DZIAŁANIA:  Oczyszczanie ścieków w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii osadnika gnilnego wspomaganego bakteriami beztlenowymi.  Substancją aktywną w procesie czyszczenia są bakterie beztlenowe dawkowane okresowo. Do ich rozwoju i życia niezbędne są substancje zawarte w ściekach. W procesie oczyszczania nie stosuje się żadnych dodatkowych związków chemicznych. Oczyszczalnie charakteryzuje prostota i wysoka skuteczność oczyszczania.

Proces oczyszczania ścieków odbywa się samoczynnie bez udziału urządzeń sterujących.   

 

 

PARAMETRY OCZYSZCZALNI  M-BOŚ OG

NAZWA WYDAJNOŚĆ POJEMNOŚĆ ILOŚĆ OSÓB DN WLOT/WYLOT
 

M-BOŚ  OG   4

 

do  0,6 m³/d

 

2 m³

 

do 4*

110/110 mm lub

160/160 mm

 

M-BOŚ  OG  6

 

0,6 – 0,9 m³/d

 

3 m³

 

4 – 6*

110/110 mm lub

160/160 mm

 

M-BOŚ  OG  8

 

0,9 – 1,2 m³/d

 

4 m³

 

6 – 8*

110/110 mm lub

160/160 mm

 

M-BOŚ OG 11

 

1,2 – 1,5 m³/d

 

5 m³

 

8 – 11*

110/110 mm lub

160/160 mm

 

M-BOŚ OG 14

 

1,5 – 2,1 m³/d

 

6 m³

 

11 – 14*

110/110 mm lub

160/160 mm

 

M-BOŚ  OG 16

 

2,1 – 2,4 m³/d

 

7 m³

 

14 – 16*

 

160/160 mm

 

M-BOŚ  OG 19

 

2,4 – 2,85 m³/d

 

8 m³

 

16 – 19*

 

160/160 mm

 

M-BOŚ  OG 25

 

2,85 – 3,75 m³/d

 

10 m³

 

19 – 25*

 

160/160 mm

 

* przyjęto przy 150 l  dobowego zrzutu na jednego mieszkańca.

 

Oczyszczalnie produkowane są w zbiornikach typu standard   (kształt walca); box   (kształt pudełka) i neo  (kształt owalny). Oczyszczalnie o większej wydajności produkowane są wg indywidualnej dokumentacji technicznej.

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH