M-BOŚ E-ZERO

Produkt

Oczyszczalnie M-BOŚ E-ZERO są zgodne z normą PN-EN 12566-3 , co zostało potwierdzone raportami badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane i oznaczone znakiem ”CE”

 

ZASADA DZIAŁANIA:  Oczyszczanie ścieków w przydomowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii złoża biologicznego. Oczyszczalnie charakteryzuje prostota i wysoka skuteczność oczyszczania.

URZĄDZENIE STERUJĄCE – Proces oczyszczania ścieków zachodzi bez udziału sterowników, oczyszczalnia nie zużywa energii elektrycznej.

 

NAZWA WYDAJNOŚĆ POJEMNOŚĆ

CAŁKOWITA/OSADNIK/REAKTOR

ILOŚĆ OSÓB

RLM

 

M-BOŚ   E-ZERO 4

 

 

≤ 0,6 m³/d

 

4,0 m3 / 2,0 m3 / 2,0 m3

 

Do 4*

 

M-BOŚ   E-ZERO 6

 

 

0,6 – 0,9 m³/d

 

5,0 m3 / 2,5 m3 / 2,5 m3

 

5 – 6*

 

M-BOŚ   E-ZERO 8

 

 

0,9 – 1,2 m³/d

 

7,0 m3 / 4,0 m3 / 3,0 m3

 

7 – 8*

 

M-BOŚ   E-ZERO 10

 

 

1,2 – 1,5 m³/d

 

9,0 m3 / 4,5 m3 / 3,5 m3

 

9 – 10*

 

M-BOŚ   E-ZERO 12

 

 

1,5 – 1,8 m³/d

 

10,0 m3 / 5,5 m3 / 4,5 m3

 

11 – 12*

 

M-BOŚ   E-ZERO 18

 

 

1,8 – 2,7 m³/d

 

13,5 m3 / 8,0 m3 / 5,5 m3

 

13 – 18*

 

M-BOŚ   E-ZERO 25

 

 

2,7 – 3,75 m³/d

 

18,0 m3 / 10,0 m3 / 8,0 m3

 

19 – 25*

 

M-BOŚ   E-ZERO 35

 

 

3,75 – 6,0 m³/d

 

25,0 m3 / 14,0 m3 / 11,0 m3

 

26 –35*

 

M-BOŚ   E-ZERO 50

 

 

6,0 – 7,5 m³/d

 

32,0 m3 / 18,0 m3 / 14,0 m3

 

36 –50*

* przyjęto przy 150 l  dobowego zrzutu na jednego mieszkańca.

 

Oczyszczalnie produkowane są w zbiornikach typu standard   (kształt walca); box   (kształt pudełka) i neo  (kształt owalny). Oczyszczalnie o większej wydajności produkowane są wg indywidualnej dokumentacji technicznej.

 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH