M-BOŚ PLUS

Produkt

Oczyszczalnie M-BOŚ PLUS są zgodne z normą PN-EN 12566-3 , co zostało potwierdzone raportami badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane i oznaczone znakiem ”CE”

ZASADA DZIAŁANIA:  Oczyszczanie ścieków w przydomowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii niskoobciążonego osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym oparte jest na metodzie czyszczenia biologicznego. Substancją aktywną w procesie czyszczenia jest osad czynny występujący w dwóch postaciach, jako zawiesina oraz błona biologiczna,  który jest mieszaniną mikroorganizmów. Do ich rozwoju i życia niezbędne są substancje zawarte w ściekach. W procesie oczyszczania nie stosuje się żadnych dodatkowych związków chemicznych. Oczyszczalnie charakteryzuje prostota i wysoka skuteczność oczyszczania.

URZĄDZENIE STERUJĄCE – Proces oczyszczania ścieków jest sterowany automatycznie za pomocą sterownika mikroprocesorowego – M-BOŚ PLUS SMART;   analogowego – M-BOŚ PLUS SIMPLE lub bez sterownika –M-BOŚ PLUS ECONOMY

 

PARAMETRY OCZYSZCZALNI M-BOŚ PLUS

NAZWA WYDAJNOŚĆ POJEMNOŚĆ ILOŚĆ OSÓB TYP DMUCHAWY / MOC
 

M-BOŚ  PLUS  4

 

 

do 0,6 m³/d

 

2,0m3

 

Do 4*

 

Membranowa 230 V jdk – 60  0,045 kW

 

M-BOŚ  PLUS  6

 

 

0,6 – 0,9 m³/d

 

2,5m3

 

4 – 6*

 

Membranowa 230 V jdk  – 80  0,058 kW

 

M-BOŚ  PLUS  8

 

 

0,9 – 1,2 m³/d

 

3,0m3

 

6 – 8*

 

Membranowa 230 V jdk  – 80  0,058 kW

 

M-BOŚ  PLUS 12

 

 

1,2 – 1,8 m³/d

 

4,0m3

 

8 – 12*

 

Membranowa 230 V  jdk – 80  0,058 kW

 

M-BOŚ   PLUS  18

 

 

1,8 – 2,7 m³/d

 

6,0m3

 

12 – 18*

 

Membranowa 230 V  1 szt. jdk – 120  0,116 kW

 

M-BOŚ  PLUS 25

 

 

2,7 – 3,75 m³/d

 

8,0m3

 

18 – 25*

 

Membranowa 230 V   1 szt. jdk – 150  0,125 kW

 

M-BOŚ  PLUS 35

 

 

3,75 – 6,0 m³/d

 

12,0m3

 

25 – 23*

 

Membranowa 230 V   2 szt. jdk  – 120  0,230 kW

 

M-BOŚ  PLUS 50

 

 

6,0 – 7,5 m³/d

 

16,0m3

 

35 –50*

 

Membranowa 230 V   2 szt. jdk  – 120  0,230 kW

* przyjęto przy 150 l  dobowego zrzutu na jednego mieszkańca.

 

 

 

Oczyszczalnie produkowane są w zbiornikach typu standard   (kształt walca); box   (kształt pudełka) i neo  (kształt owalny). Oczyszczalnie występują w wersji z osadnikiem wstępnym oraz bez osadnika wstępnego. Oczyszczalnie o większej wydajności produkowane są wg indywidualnej dokumentacji technicznej.

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH