Oczyszczalnia 6 z przepompownią i studnią chłonną w nasypie